โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ The MAZE Runner – Line Follower Competition 2023

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ The MAZE Runner – Line Follower Competition 2023 ณ Seacon Square ชั้น 1 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัลดังนี้
รุ่นจูเนียร์ (Junior)
- Junior : MAZE Runner อายุ 8-13 ปี
ด.ช.ณัฐกิตติ์ ชื่นสินธุวน ป.5/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช. มฆวัน โยชิโน ป.6/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
- Junior : Line Follower (Coding) อายุ 8-13 ปี
ด.ช. ภูมิพัฒน์ รุ่งเจริญสุข ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
รุ่น ซี เนียร์ (Senior)
- Senior : MAZE Runner อายุ 13-18 ปี
ด.ช. ชิตวร ขำอุไร ม.2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.อูม่า คอนเด้ ม.2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.ปกรณ์ ซิงห์ ม.2 ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ
- Senior : Line Follower (Coding) อายุ 13-18 ปี
ด.ช. รัชกฤช โพธิ์ไข ม.2 รองชนะเลิศอันดับ 2
คุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
1. นายธง เสริมศิริ
2. นายธัชพล สุตะนนท์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »