โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

1 min read

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยเซอร์คาโรลีน สมศรี
พันวิลัย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน
เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพร โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ชมคลิปวิดีโอความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่
เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คุณแม่ทุกๆท่านเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีวินัย และรักความเป็นไทย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »