โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

1 min read

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคุณพ่อชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ ประธานในพิธี เซอร์ลูซีลาเนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การแสดงความสามารถด้านดนตรีไทย การแสดงจินตลีลาเทิดพระคุณพ่อ การกล่าวเทิดพระคุณพ่อ 3 ภาษา การกล่าวแสดงความรู้สึกโดยคุณมานพ พรหมมา ผู้แทนคุณพ่อ และการแสดงความกตัญญูแด่คุณพ่อของนักเรียน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »