โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วันฉลองนักบุญหลุยส์

1 min read

*ประมวลภาพกิจกรรม วันฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
วันศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »