โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วันงดสูบบุหรี่โลก

1 min read

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
ซึ่งตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาภายใต้งานวิชาการของโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น โดยมี เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมอบเกียรติบัตรของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศกิจกรรมต่างๆ พร้อมประกาศเจตนารมณ์และร่วมลงนามไม่เอาบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียนเพื่อสนองความร่วมมือกับสภาการศึกษาคาทอลิกไทย ร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทย สืบต่อไป

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »