โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วจนพิธีกรรมรำถึงพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
จัดวจนพิธีกรรมรำถึงพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์
โดย คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานในพิธี
มาเซอร์ปาตริส พรนภา ปรัชญาคุณ ผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึง ใน วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
นักเรียนร่วมรำลึกถึงในกิจกรรมออนไลน์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »