โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา 2564

1 min read

17 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรม วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์ โดยคุณพ่อสานิจ   สถะวีระวงส์  เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วย   มาเซอร์ปาตริส พรนภา  ปรัชญาคุณ  คณะครู  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »