โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ร่วมโครงการ The heart of Giving

1 min read

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวอุระวรา เจริญนพคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล เข้ารับโล่ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจากการเข้าร่วมโครงการ The heart of Giving โดยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และได้รับอุปากระเด็กๆของมูลนิธิจำนวน 6 คน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »