โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ร่วมเสวนาหัวข้อ เสวนาเพื่อการประกวดแผนงานสิ่งแวดล้อม เลาดาโตซี

1 min read

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้ส่งบุคลากร จำนวน 2 คน เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ เสวนา เพื่อการประกวดแผนงานสิ่งแวดล้อม เลาดาโตซี ในโครงการประกวด” หนึ่งโรงเรียนหนึ่งแผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนดำเนินโครงการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน  จังหวัดนครปฐม  จัดโดยฝ่ายการศึกษา และฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »