โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ร่วมสัมมนาเรื่อง “การเขียนโครงการยุคใหม่แบบมุ่งผลลัพธ์”

1 min read

วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่18 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จำนวน 8 คน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การเขียนโครงการยุคใหม่แบบมุ่งผลลัพธ์” ณ โรงแรมดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »