โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต

1 min read

วันอาทิตย์ที่ 18 – วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาพร้อมด้วยครูอนัญญา เรือนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร และครูอรปรียา ปฏิตัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ในหัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต” ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัด ชลบุรี ประธานจัดการประชุมสัมมนาในปีนี้คือ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »