โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ T1 Book E-Library จากบริษัท บีทูเอสจำกัด

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ T1 Book E-Library จากบริษัท บีทูเอสจำกัด โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรม Board Game ในการเสริมทักษะการเรียนรู้ และมีการจัดมอบรางวัลให้กับนักเรียนจำนวน 13 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวด ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์วันแม่” โดยผู้บริหารของบริษัท บีทูเอส จำกัด

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »