โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ยื่นเอกสารขอความกรุณาพิจารณายกเว้นการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1 min read

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา พร้อมนางสาวศศิ คำบุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ ครูสุทธิพันธ์ รัตนสุต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร และนางสาวเสาวลักษณ์ เจี้ยงเจริญ เจ้าหน้าที่บัญชี เข้ายื่นเอกสารขอความกรุณาพิจารณายกเว้นการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับกิจการสถานศึกษาเอกชนที่เป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงผลกำไร ถึงท่าน ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »