โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

มอบความสุข ความชื่นชมยินดีให้แด่ แมร์อักแนส บุญรักษา

1 min read
Merry Christmas And Happy New Year 2024
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู นักเรียนและผู้ร่วมงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
ได้ไปมอบความสุข ความชื่นชมยินดีแด่ แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล และคณะเซอร์ยาย ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในโอกาสวันสมโภชวันคริสตสมภพและปีใหม่
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »