โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 58

1 min read

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฝ่ายวิชาการได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 58 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง เกิดความรักในสถาบันการศึกษา และเป็นการสร้างแรงจูงใจและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นน้องในปีต่อไป รวมทั้งนายกสมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนเข้าสู่สมาคมศิษย์ฯ และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Good bye Senior ที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความประทับใจ ความอบอุ่น และรอยยิ้มส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กันและกัน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »