โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

1 min read

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกิดความรักในสถาบัน ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และเพื่อเป็นแบบอย่างเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นน้องในรุ่นต่อ ๆ ไป โดย เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายโกวิท ธัญญรัตนกุล และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา วิริยาลัย เซนต์ไมเกิ้ล ร่วมงานในครั้งนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »