โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564

1 min read

14 มิถุนายน 2564
ฝ่ายจิตราภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 ในวัจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ วัดเซนต์หลุยส์ เวลา 8.30 น. โดยบาทหลวงสานิจ สถวีรวงศ์ เป็นประธานในพิธีในรูปแบบ Online เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »