โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566

1 min read

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายจิตตาภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยมีคุณพ่อชาร์ลส์ โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธี และเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »