โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสปิดปีการศึกษา 2565

1 min read

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสปิดปีการศึกษา 2565 ณ วัดเซนต์หลุยส์ เวลา 08.30 น. โดยคุณพ่อสานิจ สถะวีรวงส์ เป็นประธานในพิธี คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณพระสำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา 2565

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »