โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

1 min read

งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยบาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีด้วยความศรัทธา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »