โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

1 min read

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง เป็นประธานในพิธี มีการทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »