โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประกาศค่าเป้าหมาย และ SAR

1 min read

ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ระดับปฐมวัย ปี 2565

ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ปี 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับปฐมวัย ปี 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับขั้นพื้นฐาน ปี 2564

ประกาศค่าเป้าหมายระดับขั้นพื้นฐาน ปี 64

ประกาศค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย ปี 64 

  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2563

ประกาศค่าเป้าหมายปฐมวัย

ประกาศค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน

S AR ปี 2562 ระดับปฐมวัย

S AR ปี 2562 ขั้นพื้นฐาน

Facebook Comments Box

About Post Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »