โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประกาศค่าเป้าหมาย และ SAR

1 min read

ประกาศค่าเป้าหมาย-และ-sar

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับปฐมวัย ปี 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับขั้นพื้นฐาน ปี 2565

ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ระดับปฐมวัย ปี 2565

ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ปี 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับปฐมวัย ปี 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับขั้นพื้นฐาน ปี 2564

ประกาศค่าเป้าหมายระดับขั้นพื้นฐาน ปี 64

ประกาศค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย ปี 64 

  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2563

ประกาศค่าเป้าหมายปฐมวัย

ประกาศค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน

S AR ปี 2562 ระดับปฐมวัย

S AR ปี 2562 ขั้นพื้นฐาน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »