โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ปฐมวัยจัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง

1 min read

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระดับปฐมวัยจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางโรงเรียน รวมทั้งการดูแลและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน ด้านการพูดสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมหลุยส์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »