โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

1 min read

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เซอร์คาโรลีน พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา พร้อมด้วยครูอนัญญา เรือนงาม ครูอรปรียา ปฏิตัง และครูสุรีย์ ตริการช่าง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ” ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »