โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา

1 min read

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดเรียนวันแรก เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง นำกิจกรรมต้อนรับวันเปิดภาคเรียน พร้อมกิจกรรมต้อนรับครูใหม่ นักเรียนใหม่ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ท่านมาเซอร์ได้เลี้ยงไอศกรีมแก่คุณครูและนักเรียนทุกคน

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »