โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

นักเรียน ม.1-3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10 “Unity to Go”

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้นำลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3จำนวน 82 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10 “Unity to Go”ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566ณ.ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ อดทน เรียนรู้วิถีชีวิตในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและในครั้งนี้เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มทาลิธาคุม(การต่อต้านการค้ามนุษย์) ให้ความรู้กับลูกเสือเนตรนารีที่เข้างานชุมนุมในครั้งนี้ด้วย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »