โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ต้อนรับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดพิธีต้อนรับการเสด็จมาของเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย และตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ ลานฟรานซิสฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนมาร่วมรับเสด็จกันอย่างพร้อมเพียง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »