โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ฉีดพ่นยุง
ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา13.00-14.00 น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุงสำนักงานเขตสาทร เพื่อทำการฉีดพ่นยุง กำจัดยุงตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรครู และนักเรียนทุกคน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »