โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ฉลองศาสนนาม HAPPY FEAST DAY เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง

1 min read

ฉลองศาสนนาม HAPPY FEAST DAY เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง
วันพุธที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและพนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ฉลองศาสนนามของ เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุย์ศึกษา ณ ลานฟรังซิสฮอลล์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »