โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ฉลองวัดเซนต์หลุยส์

1 min read

วัดเซนต์หลุยส์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น โดยมีบาทหลวงปิแอร์ ลาบรอรี่ อดีตเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ( PMS) เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครูและนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาคอยบริการความสะดวกด้านสถานที่ อาหารและเครื่องดื่มสำหรับสัตบุรุษที่มาร่วมงานฉลองวัด

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »