โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

จัดวจนพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ

1 min read

ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดวจนพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมส่งความสุขในวันคริสต์มาสและปีใหม่แด่คุณพ่อและเซอร์ หลังจบพิธีนักเรียนร่วมกิจกรรมเกมตามฐานต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และในคืนวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้ช่วยกิจกรรมต่างๆที่วัดเซนต์หลุยส์ เพื่อส่งมอบความสุขในเทศกาลพระคริสตสมภพ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »