โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

งานเซนต์หลุยส์ไนท์ ครั้งที่ 29

1 min read

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์หลุยส์ ได้จัดงานเซนต์หลุยส์ไนท์ ครั้งที่ 29
“Saint Louis Paradise Night Party #29” ประจำปีการศึกษา 2566วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธีพรอมด้วยเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ นางสาวสลีลา คณภากรกุล นายกสมาคมฯ ในงานมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น คณะกรรมสมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ วิริยาลัย เซนต์ไมเกิ้ล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบรางวัลครู พนักงานที่ปฏิบัติงานนานปี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »