โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

งานปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2566

1 min read

ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ฝ่ายบริหารจัดการ งานบุคลากร ได้จัดงานปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ครูใหม่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ รวมถึงงานหลักสูตรการศึกษา อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »