โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง 1 วันในโรงเรียน : เจาะลึกครูมืออาชีพ”

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ส่งครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง 1 วันในโรงเรียน : เจาะลึกครูมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง จึงได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมในเรื่องนี้ จำนวน 3 คน คือ น.ส.นาฏนารี รัตนพงศ์, น.ส.ปวรรัตน์ คีรีคำรณ , น.ส.ยลลดา จูจันทร์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »