โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม HAPPY FEAST DAY

1 min read

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายบุคลากรได้จัดกิจกรรม HAPPY FEAST DAY แด่ คุณพ่อเปโตรสานิจ สถะวีระวงส์ คุณพ่อเปาโลอนุสรณ์ แก้วขจร และคุณพ่อยอห์นบัปติส สักรินทร์ ศิรบรรเทิง ณ ลานฟรังซิสฮอลล์ โดย เซอร์ ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงาน ได้ร่วมพิธีวจนพิธีกรรมเพื่อ ขอพระพรเป็นพิเศษแด่คุณพ่อ และร่วมกันแสดงความยินดีพร้อมทั้ง มอบของขวัญแด่คุณพ่อในโอกาสวันชื่นชมยินดีนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »