โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมเล่าขานตำนานไทย

1 min read

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมเล่าขานตำนานไทย เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากหน่วยการเรียนรู้ เรื่องเมืองไทยที่รัก เพื่อเป็นการปลูกฝังในเรื่องของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »