โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

1 min read

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีมาเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ประธานในพิธี พร้อมบุคลากร คณะครู และนักเรียนตั้งเเต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีกิจกรรมฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 กิจกรรมทำ-เป็น-เล่น

ฐานที่ 2 ทดสอบความเป็นกรด-เบส

ฐานที่ 3 กิจกรรมลองมองดู

ฐานที่ 4 กิจกรรม Event-based Programming (Microbit)

ฐานที่ 5 โครงงานหรรษา

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »