โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

1 min read

กิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
ในวันศุกร์ที่13 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดกิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
มาเซอร์ปาตริส พรนภา ปรัชญาคุณ นำสวดภาวนาขอพรแม่พระ พร้อมกับคุณครูและนักเรียนทุกระดับชั้น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »