โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู”

1 min read
พิธีวันไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567
กิจกรรมวันไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู” ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยคุณพ่อชาร์ลส โบโรมิโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าว บทปาเจราบูชาพระคุณครู การมอบพานดอกไม้และพานธูปเทียนของนักเรียนแต่ละห้องเรียนแด่คุณครู การแข่งขันทำพานประเภทสวยงามอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้มีการมอบรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ เซอร์ลูซีลาเนาวรัตน์ คำแดง ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับครูผู้สอน และครูได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น“ ( Private School Administrators Teacher and Staff of Year 2024 ) ประจำปี พ.ศ.2567 ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
*รางวัลเกียรติยศผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลระดับโรงเรียน
*รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์:ปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ระดับคุณภาพดีมาก
*รางวัลผลการทดสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเต็ม 100
*รางวัลจากการสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเต็ม 100
เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนและคุณครูในการทำงานต่อไป
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »