โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู” ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์

1 min read

พิธีวันไหว้ครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
กิจกรรมวันไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาพระคุณครู” ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยคุณพ่อชาร์ลส โบโรมิโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 อันประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวบทปาเจราบูชาพระคุณครู การมอบพานดอกไม้และพานธูปเทียนของนักเรียนแต่ละห้องเรียนแด่คุณครู การแข่งขันทำพานประเภทสวยงามอย่างสร้างสรรค์ การแสดงชุด “น้อมวันทา อาจาริยคุณ”เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คุณครูในโอกาสวันไหว้ครู

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »