โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันแม่ ปฐมวัย

1 min read

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติภายในห้องเรียนปฐมวัยแต่ละห้องเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลของเด็กซึ่งกันและกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »