โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

1 min read

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีเซอร์ลูซีลาเนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงระบำเงือก การแสดง Cover dance ขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การประกวดความสามารถทางภาษาไทย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาขยายผลเฝ้าระวังและจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เสี่ยงคุณภาพ โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »