โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันสมโภชพระคริสตสมภพ

1 min read

ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสมโภชพระคริสตสมภพ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ดังนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อสานิจ   สถะวีระวงส์  เจ้าอาวาสวัดเซฯต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยคุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร    คุณพ่อณัฐพล  เอี่ยมเศรษฐี   มาเซอร์ปาตริส พรนภา  ปรัชญาคุณ  คณะครู  นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์หลุยส์ศึกษา   ผู้แทนสมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา   เซนต์ไมเกิ้ลและวิริยาลัย หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีพิธีส่งมอบความสุขแด่คุณพ่อคุณพ่อสานิจ   สถะวีระวงส์    คุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร    คุณพ่อณัฐพล  เอี่ยมเศรษฐี   มาเซอร์ปาตริส พรนภา ปรัชญาคุณ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »