โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันวิชาการ

1 min read

กิจกรรมวันวิชาการ
9 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ “ พัฒนาทักษะความรู้ สู่เทคโนโลยี ” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่คุณครูที่ปฏิบัติงานนานปี นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านวิชาการและกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งรางวัลห้องสวยด้วยมือเรา นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และเพิ่มเติมความรู้ที่ท้าทายมากขึ้นนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่และมีความสุขในการทำงาน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »