โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันลอยกระทง

1 min read

3 พฤศจิกายน  2563

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยเซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย  นำภาวนา  กล่าวให้โอวาทและลอยกระทงเปิดงาน

    กิจกรรมวันลอยกระทงมีดังนี้ ประกวดวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3  ประกวดประดิษฐ์กระทง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6   รำวงวันลอยกระทง  และการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง     เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย และเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

   

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »