โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

1 min read

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดย เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การวางพวงมาลาถวายบังคมและราชสดุดี การมอบผ้าผูกคอให้กับลูกเสือจิ๋ว ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »