โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

1 min read

วันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนได้รู้จักการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยมีกิจกรรม คือ การเดินขบวนแฟนซีหน้ากาก  การประกวดเรียงความและคำขวัญ  การแสดง COVER  DANCE   และการประกวดหนังสั้น ชุด “ ยาเสพติดร้ายทำลายโลก ”  ซึ่งผู้เรียนสามารถได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างสวยงามน่าภาคภูมิใจ

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »