โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันครู

1 min read

14 มกราคม 2565
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมวันครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงคุณครู และในสถานการณ์ covid-19 จึงได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »