โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์

1 min read

ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัด กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้พิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดเซนต์หลุยส์โดยมีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดงผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนทุกคน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อ มาเซอร์ คณะครู นักเรียน ผู้ร่วมงานถวายดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูร้คุณแด่พระสังฆราช มิเชล ลังเยร์ ที่พระรูปของท่านบริเวณหน้าอาคารยอห์นปอล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »