โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

1 min read

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ 2565 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยเซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง เป็นประธานในพิธี คุณธนิดา สุวรรณน้อย ผู้แทนคุณแม่ ครูอนัญญา เรือนงาม ครูสุรีย์ ตริการช่าง ครูพรกมล เงินเขียว ผู้แทนคณะครู กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวบทอาเศียรวาท การแสดงจินตลีลาถวายพระพร ชุด “เพื่อแม่” การแสดงจินตลีลา เพลง “หนึ่งเดียวคือแม่” การแสดงเต้นประกอบ เพลง “จองตักล่วงหน้า” ผู้แทนนักเรียนกล่าวเทิดพระคุณแม่ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ผู้แทนคุณแม่กล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์ในห้องเรียน พบคุณครูประจำชั้นเพื่อรับผลการเรียน รับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบ้านและโรงเรียน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »